Välkommen till
Gotland Runt 2020

01
02
03
04

Världens största årliga havskappsegling startar den 28 juni mitt i Stockholm.

Närmare 250 båtar seglar genom skärgården, ut på Östersjön, rundar Gotland och går i mål i Sandhamn. Banan runt Gotland är ca 350 distansminuter och de klassiska båtarna seglar den korta banan på ca 250 distansminuter.

Detaljerad information om kappseglingen hittar du i Notice of Race.

Notice of Race
Amendment 1

STARTEN

Båtarna samlas på Skeppsholmen i centrala Stockholm innan start. Alla startande båtar måste vara på plats senast 26/6. På Skeppsholmen finns också Race Office där registrering görs.

TÄVLINGSKLASSER

Tävlingen seglas i olika klasser enligt mätreglerna ORCi och SRS, totalvinnaren koras i SRS. Klasserna är baserade på vilken regel de är inmätta i och vilket mätetal(handikapp) de tilldelats. Varje båt måste ha ett giltigt mätbrev för att få starta. All information om klasser finns i Notice of Race.

PRISER

Förutom priser i varje klass kommer dessutom ett antal specialpriser att delas ut. T ex snabbast tid, bästa kvinnliga besättning, bästa ungdomsbåt, bästa fördäcksgast och spurtpriser. Alltså bästa båt till Oxdjupet, Hoburgen, Visby etc.

Följ oss på